Tryskání suchým ledem

 

Čištění suchým ledem provádíme hlavně jako službu. Používáme stroje značky Icetech (Dánsko) a AscoJet (Švýcarsko). Máme bohaté zkušenosti s uplatněním této technologie v mnoha odvětvích průmyslu – automobilovém, polygrafickém, potravinářském, energetice a teplárenství, strojírenském, farmaceutickém, gumárenském,  papírenském.…

V případě zájmu nabízíme samozřejmě i pronájem tryskacího zařízení (popř. i s kompresorem) a dodávky suchého ledu po celé ČR. Dodávky suchého ledu lze na objednávku doručit rychle kamkoliv v České republice v tepelně izolovaných kontejnerech různých velikostí.A trocha teorie….

 Co je tryskání suchým ledem?


Otryskávání pomocí suchého ledu je revoluční metoda tryskání, kde tryskacím médiem jsou částice (pelety, bloky) suchého ledu. Tato metoda je velmi efektivní, rychlá a ekologická.

 

 


Co je suchý led?


Suchý led je pevné skupenství oxidu uhličitého - CO2. Na rozdíl od vodního ledu, který existuje při teplotě 0° C a níže, je suchý led extrémně chladný, jeho teplota je -79°C. Oproti vodnímu ledu za normálních atmosférických podmínek netaje, ale sublimuje - tzn. přechází z pevného stavu přímo do plynného, aniž by zkapalnil.

 

 

suchý led    suchý led

 

 


Otryskávání suchým ledem je trojfázový proces

 

 1. fáze- Kinetická - kdy částice suchého ledu unášené proudem stlačeného vzduchu dopadají rychlostí zvuku na povrch. Naruší a uvolní kontaminant z čištěného povrchu.
 2. fáze - Termická - nízká teplota částic suchého ledu (-79°C) způsobí ochlazení kontaminantu tak, že se stává křehkým a lehce oddělitelným od čištěného povrchu.
 3. fáze - Sublimace - částice suchého ledu pronikají znečištěním a okamžitě sublimují (změna skupenství z pevné fáze v plynnou). Tím dochází k 541 násobnému zvětšení objemu a explozivnímu efektu, který oddělí nečistotu od čištěného povrchu.

 

Video s ukázkou principu procesu čištění můžete shlédnout zde: process.wmv (23,82 MB)

 

 


Výhody čištění suchým ledem

 

 

 1. Proces suchého čištění - otryskávání suchým ledem je suchý proces.Částice CO2 při kontaktu s čištěným povrchem okamžitě sublimují.
 2. Žádný sekundární odpad - technologie čištění neprodukuje žádný druhotný odpad. Po vyčištění se jednotlivé zbytky jednoduše zametou nebo vysají.
 3. Ekologické - otryskávání suchým ledem je šetrná a ekologická technologie. Nepoužívají se žádné toxické látky ani podpůrné chemikálie.
 4. Neagresivní - otryskávání suchým ledem je neabrazivní, čištěné povrchy zůstávají nepoškozené, čehož se nemůže dosáhnout při čištění mechanickými prostředky - ocelovým kartáčem, škrabkami nebo jiným způsobem tlakového čištění (pískování, otryskávání struskou, kovovým abrazivem ajn.).
 5. Zvyšuje kvalitu výroby - otryskávání suchým ledem umožňuje v čistotě nástroje a zařízení po dobu výrobního procesu bez složité demontáže a nákladné odstávky stroje.Poskytuje prokazatelné snížení vlastních nákladů na údržbu.
 6. Rychle a efektivně - kombinace rychlého čištění a široký výběr aplikačních trysek umožňuje rychlé čištění i těžko dostupných částí a součástí.
 7. Snížení nákladů - zkrácení času při odstávce výrobního zařízení. Zvýšení kvality výroby. Čištění na místě bez složité demontáže. Snižuje náklady na čištění a údržbu. Nepoužívá nebezpečné a škodlivé chemikálie a rozpouštědla.

 

 • před tryskáním
  před tryskáním
 • po tryskání
  po tryskání
 • před tryskáním
  před tryskáním
 • po tryskání
  po tryskání